شمارش آرا “مجلس خبرگان رهبری” در لنگرود اعلام شد + آمار

بعد از پایان رسمی زمان انتخابات صندوق های رای در شهرستان لنگرود شمارش شد.

به گزارش لنگرخبر، بعد از پایان رسمی زمان انتخابات صندوق های رای در شهرستان لنگرود شمارش شد.

نتیجه آرا مجلس خبرگان رهبری در شهرستان لنگرود به شرح زیر است :

سید علی حسینی اشکوری ۳۳۲۴۲
زین العابدین قربانی ۲۶۷۶۷
رضا رمضانی ۲۲۵۷۱
سید محمدصادق علم الهدی ۲۱۸۸۵
مهدی رهنما ۱۷۶۵۶
احمد ردایی ریک ۵۲۵۸
حسن پروایی ۵۱۸۸