اعزام ۴۲ نفر از مددجویان کمیته امداد شرق گیلان به مشهد مقدس

پنجی اظهار کرد:به مناسبت ایام فاطمیه ۲۸ نفر از مددجویان لنگرودی و ۱۴ نفر از مددجویان املشی در راستای اجرای طرح حج فقرا به مشهد مقدس اعزام شدند.

به گزارش لنگرخبر، مهدی پنجی امروز در مراسم اعزام مددجویان سرپرست خانوار کمیته امداد شرق گیلان به مشهد مقدس در گفت و گو با رصدرودسر اظهار کرد:به مناسبت ایام فاطمیه ۲۸ نفر از مددجویان لنگرودی و ۱۴ نفر از مددجویان املشی در راستای اجرای طرح حج فقرا به مشهد مقدس اعزام شدند.

وی با اشاره به اینکه اعزام مددجویان به مشهد مقدس یکی از فعالیت های کمیته امداد می باشد،افزود:تقویت باورهای دینی و معنوی مددجویان از اهداف این سفر زیارتی است.

رئیس کمیته امداد لنگرود با اشاره به اینکه مدت سفر این افراد پنج روزه است ، تصریح کرد: تامین هزینه این سفر زیارتی بعهده کمیته امداد و خیرین است.

وی یادآور شد:حدود شش هزار و ۲۰۰ خانواده مددجو تحت پوشش کمیته امداد لنگرود است.