توزیع ۹ هزار اصله نهال در هفته منابع طبیعی در لنگرود

۹ هزار اصله نهال در هفته منابع طبیعی در لنگرود توزیع خواهد شد.

به گزارش لنگرخبر، رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری لنگرود  گفت : این نهال ها از گونه کاج ، سرو ، افرا ، بلوط و اقاقیا است که رایگان بین شهروندان لنگرودی توزیع خواهد شد.

علی نقی صدیقی افزود : این نهال ها در ورودی شهر لنگرود و اطاقور کاشته می شود.

وی هدف از توزیع رایگان نهال در لنگرود افزایش فضاهای سبز و اشاعه فرهنگ حفظ محیط زیست و منابع طبیعی اعلام کرد.

شهرستان لنگرود دارای ۳۷ هزار هکتار جنگل و مرتع است.