فعالیت چهار تیم بازرسی در ایام نوروز در لنگرود

رفیق خواه با بیان اینکه چهار تیم بازرسی در ایام عید و تعطیلات نوروزی فعالیت می کنند، افزود: یک تیم برای رسیدگی به گزارشات مردمی و گشت مشترک با برخی ادارات از هتل ها و … در دستور کار قرار دارد.

به گزارش لنگرخبر، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت لنگرود در جلسه تسهیلات نوروزی، از اجرای طرح های نظارتی در شهرستان خبر داد و گفت: طرح های نظارتی از (۱۵ اسفند تا ۲۰ فروردین) قیمت ها و کمیت و کیفیت را بررسی می کنند.

وی با بیان اینکه چهار تیم بازرسی در ایام عید و تعطیلات نوروزی فعالیت می کنند، افزود:  یک تیم برای رسیدگی به گزارشات مردمی و گشت مشترک با برخی ادارات از هتل ها و … در دستور کار قرار دارد.

محمد رفیق خواه، خواه با اشاره به اینکه دست فروشان در میدان اصلی شهر علاوه بر بحث بهداشتی، نظم بازار را بهم می زنند، اذعان کرد: ساماندهی بازار در اواخر سال و در آستانه سال نو مورد توجه جدی است.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: آرامش و ثبات در بازار برقرار و فعلا نیز مشکلی در این خصوص وجود ندارد.