آقای نوبخت! پیش بینی تورم ۵۵۰ درصدی را به خاطر دارید؟

نوبخت گفت: «در صورت آزادسازی قیمت ها و نقدی کردن یارانه ها شاهد تورم ۵۵۰ در صدی در کشور خواهیم بود…  به گزارش لنگرنیوز، محمد باقر نوبخت که آن روز معاون پژوهش های اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک بود، در مصاحبه ای رکورد احمد توکلی را شکست و تورم ناشی از هدفمندی یارانه ها را ۵۵۰ […]

نوبخت گفت: «در صورت آزادسازی قیمت ها و نقدی کردن یارانه ها شاهد تورم ۵۵۰ در صدی در کشور خواهیم بود… 

به گزارش لنگرنیوز، محمد باقر نوبخت که آن روز معاون پژوهش های اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک بود، در مصاحبه ای رکورد احمد توکلی را شکست و تورم ناشی از هدفمندی یارانه ها را ۵۵۰ در صد پیش بینی کرد.

نوبخت گفت: «در صورت آزادسازی قیمت ها و نقدی کردن یارانه ها شاهد تورم ۵۵۰ در صدی در کشور خواهیم بود… اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها با شیوه نادرست آثار سوئی بر اقشار کم درآمد جامعه دارد… این طرح به طور حتم بار تورمی سنگین همراه خواهد بود که در صورت عدم کنترل موجب فشار به اقشار کم درآمد خواهد شد.»

برخورد سیاسی با موضوع اقتصاد و برنامه های کلان اقتصادی کشور بدون شک یکی از مهمترین معضلات حال حاضر جمهوری اسلامی است. جریانات سیاسی بعضا در راستای رقابت های سیاسی، به ارائه تفسیر های عجیب و غریب از برنامه های تحولات اقتصادی می پردازند که تبعات آن روشن است. در این زمینه طرح عظیم هدفمندی یارانه ها یکی از مهمترین قربانیان رویکرد سیاست زده در اقتصاد است.

 

از ماه ها پیش از اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه ها توسط دولت نهم، بسیاری از کارشناسان اقتصادی وابسته به گروه های سیاسی مخالف دولت می کوشیدند با بزرگنمایی برخی از آثار این طرح، ضمن تشویش اذهان عمومی دولت را از تصمیم شجاعانه خود منصرف کنند. شاه بیت این مخالفت ها نیز ارائه پیش بینی های هولناک از نرخ تورم پس از هدفمندی یارانه ها بود. احمد توکلی در ان مقطع روزی نبود که با یکی از شبکه های صدا و سیما مصاحبه نکند و مردم را از تورم ۱۵۰ درصدی نترساند. در آن مقطع اما دیگر کارشناسان و اقتصاد دانانی هم بودند که احمد توکلی در برابر سیاست زدگی و قدرت تخیل بالای آن ها چیزی به حساب نمی آمد.

 

محمد باقر نوبخت که آن روز معاون پژوهش های اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک بود، در مصاحبه ای رکورد احمد توکلی را شکست و تورم ناشی از هدفمندی یارانه ها را ۵۵۰ در صد پیش بینی کرد. نوبخت گفت: «در صورت آزادسازی قیمت ها و نقدی کردن یارانه ها شاهد تورم ۵۵۰ در صدی در کشور خواهیم بود… اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها با شیوه نادرست آثار سوئی بر اقشار کم درآمد جامعه دارد… این طرح به طور حتم بار تورمی سنگین همراه خواهد بود که در صورت عدم کنترل موجب فشار به اقشار کم درآمد خواهد شد.»/دولت بهار