همه ثبت نام کنندگان یارانه می گیرند

اکبر ترکان که روز گذشته با گروهی از روزنامه نگاران درباره شرایط روز و چگونگی تعامل دولت با مردم از مسیر فعالیت های اقتصادی و راه های بهتر شدن این تعامل گفت وگو می کرد درباره دلایل روش اتخاذ شده گفت: این کاری بود که باید انجام می شد. دولت مطابق مصوبه مجلس باید به […]

اکبر ترکان که روز گذشته با گروهی از روزنامه نگاران درباره شرایط روز و چگونگی تعامل دولت با مردم از مسیر فعالیت های اقتصادی و راه های بهتر شدن این تعامل گفت وگو می کرد درباره دلایل روش اتخاذ شده گفت: این کاری بود که باید انجام می شد. دولت مطابق مصوبه مجلس باید به کسانی یارانه دهد که نیازمند و خواستار دریافت یارانه باشند.


به گزارش لنگرنیوز ، روزنامه اعتماد نوشت:۱۰ روز نفسگیر ماجرای پرخبر و پرحرف و حدیث ثبت نام از متقاضیان دریافت یارانه و کسانی که می خواهند از دریافت یارانه انصراف دهند سپری شده است. در حالی که نوعی اضطراب و نگرانی در میان شهروندان وجود دارد که آیا با وجود ثبت نام برای دریافت یارانه نام شان خط بخورد اما اکبر ترکان مشاور ارشد رییس جمهور و از مردان بانفوذ دولت اعتدال در پاسخ به خبرنگار «اعتماد» که از او درهمین باره پرسید با قاطعیت جواب داد: «همه افرادی که سرپرستان آنها برای دریافت یارانه ثبت نام کرده اند از این پس یارانه دریافت خواهند کرد.»


اکبر ترکان که روز گذشته با گروهی از روزنامه نگاران درباره شرایط روز و چگونگی تعامل دولت با مردم از مسیر فعالیت های اقتصادی و راه های بهتر شدن این تعامل گفت وگو می کرد درباره دلایل روش اتخاذ شده گفت: این کاری بود که باید انجام می شد. دولت مطابق مصوبه مجلس باید به کسانی یارانه دهد که نیازمند و خواستار دریافت یارانه باشند.

.دولت چه کاری می توانست کند؟ واقعیت این است که دولت آمار دقیقی از میزان و شمار خانوارهای فقیر دراختیار ندارد.آنچه دولت در اختیارش بود آمارهای مربوط به هفت میلیون نفر از افراد خیلی ضعیف از نظر درآمدی است که تحت نظر کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی اند. این هفت میلیون نفر از کمک های دو نهاد یاد شده استفاده می کنند.

همچنین هفت میلیون نفر افراد ضعیف نیز شناسایی شده اند که کمیته امداد و بهزیستی منابع کافی برای پرداخت به آنها ندارند.ترکان درباره اینکه آیا توانایی شناخت افراد پردرآمد هم وجود نداشت، گفت: در این باره اختلاف نظر وجودداشت. به طور مثال وقتی در دولت گفته شد که صاحبان درآمدهای سه میلیون تومان در ماه جزو گروه های پردرآمد محسوب شوند، معاون اجرایی گفت شاید این افراد بدهی و قسط داشته باشند و یا آنها مستاجرند و فقط درآمدشان این رقم است.مشاور ارشد رییس جمهور دولت یازدهم، از طرف دیگر به موضوع تکافوی درآمدهای دولت برای پرداخت یارانه اشاره کرد که به شدت تحت فشار است.

دولت در سال ۹۲ حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه به خانواده ها داد اما فقط ۲۸ هزار میلیارد تومان درآمد از طریق اجرای قانون یارانه ها به دست آورده بود. این وضعیت نمی توانست و نمی تواند ادامه یابد.

در حال حاضر با توجه به قیمت های جهانی نفت و گاز و میزان مصرف داخل، ارزش سوخت مصرفی ایران فقط در دو عنصر یاد شده ۱۴۰ میلیارد دلار است که رقم فوق العاده یی است. دولت الان سوخت را با قیمت هر دلار ۲۵۰ تومان دراختیار مصرف کنندگان قرار می دهد.ترکان اظهار امیدواری کرد طرح های عمرانی دولت امسال از رخوت خارج شود و اقتصاد از رکود بیرون آید.