چشمک زدن رئیس جمهور در حین سخنرانی! + عکس

چشمک زدن اوباما درحین سخنرانی رسمی  

چشمک زدن اوباما درحین سخنرانی رسمی