تابلوهای قلیان سراها پایین کشیده شود

جوادپور گفت : بنرهای تبلیغاتی موادهای مصرفی و خوراکی و تابلوهای قلیان سراها که موجب تهدید سلامت شهروندان می‌شود باید پایین کشیده شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی لنگرخبر، فرماندار لنگرود در جلسه سلامت غذایی با تاکید بر تامین سلامت شهروندان گفت : بنرهای تبلیغاتی مواد مصرفی و خوراکی و تابلوهای قلیان سراها که موجب تهدید سلامت شهروندان می‌شود باید پایین کشیده شود.

سیدرضا جوادپور با اشاره به بازدیدهای شخصی خود از مناطق توریستی در لنگرود اظهار کرد : چرا باید مناطق توریستی لنگرود به عنوان مرکز استعمال قلیان سراها باشد؟

وی با انتقاد از متولیان ذیربط درمان و بهداشت لنگرود افزود : با توجه به میزان جدیتی که برای دیگر مسایل سلامت مردم دارید، چرا درباره ی قلیان کوتاهی می کنید؟
جواد پور با بیان اینکه هیچ منع قانونی برای جلوگیری از تبلیغات قلیان ندارید، تصریح کرد : شهرداری ها برای پایین کشیدن بنرهای قلیان سراها اقدام کنند و در صورت مقاومت به مراجع قانونی معرفی شوند.

فرماندار شهرستان لنگرود تاکید کرد : برای اجرای عملیات تامین سلامت جامعه، باید به جای اعلام هشدارها و صورت جلسات، اقدام عملی انجام داد.