صعود تیم کوهنوردی لنگرود به ارتفاعات لوندویل به مناسبت روز ملی خلیج فارس

تیم هیئت کوهنوردی لنگرود به مناسبت روز ملی خلیج فارس صعودی موفقیت آمیز به ارتفاعات آبشارلاتون لوندویل داشتند. به گزارش لنگرنیوز ، تیم هیئت کوهنوردی لنگرود به مناسبت روز ملی خلیج فارس صعودی موفقیت آمیز به ارتفاعات آبشارلاتون لوندویل داشتند. این گروه کوهنوردی که متشکل از ۱۳ نفر بودند ساعت ۳ صبح روز جمعه از […]

تیم هیئت کوهنوردی لنگرود به مناسبت روز ملی خلیج فارس صعودی موفقیت آمیز به ارتفاعات آبشارلاتون لوندویل داشتند.

به گزارش لنگرنیوز ، تیم هیئت کوهنوردی لنگرود به مناسبت روز ملی خلیج فارس صعودی موفقیت آمیز به ارتفاعات آبشارلاتون لوندویل داشتند.

این گروه کوهنوردی که متشکل از ۱۳ نفر بودند ساعت ۳ صبح روز جمعه از لنگرود حرکت کردند و پس از عزیمت به لوندویل ، پس از طی ۷ ساعت کوهنوردی ، موفق به صعود آبشار فوق الذکر شدند.

گروه کوهنوردی لنگرود که در کارنامه خود فتح کوه سبلان و دماوند را نیز در کارنامه خود دارد هفته گذشته توانستند به ارتفاعات درفک نیز سعود کنند.