دوست دارید هم‌نشینتان در قبر چه کسی باشد؟

جنگ و زن : در برخی از روایات بیان شده است که انسان در قبر دارای هم‌نشین است؛ حال هم‌نشین او یا جوانی زیبا و نیکو صورت است یا حیوانی با چهره‌ای بسیار خشن و ترسناک که تا روز قیامت انسان را اذیت خواهد کرد.در «أمالى» شیخ صدوق روایتی از «قَیس بن عاصِم» نقل شده […]

جنگ و زن : در برخی از روایات بیان شده است که انسان در قبر دارای هم‌نشین است؛ حال هم‌نشین او یا جوانی زیبا و نیکو صورت است یا حیوانی با چهره‌ای بسیار خشن و ترسناک که تا روز قیامت انسان را اذیت خواهد کرد.در «أمالى» شیخ صدوق روایتی از «قَیس بن عاصِم» نقل شده که می‌گوید: من با جماعتى از «بنى تمیم» بر رسول خدا (صلّی‌الله‌علیه‌وآله) به عنوان میهمان وارد شدیم، من عرض کردم: اى پیغمبر خدا! ما را موعظه‏‌اى فرما که از آن نفع ببریم، چون ما قومى هستیم که در صحرا زندگى می‌کنیم و خدمت شما کمتر می‌رسیم؛ حضرت فرمودند: «اى قیس! به درستى که با هر عزتى ذلتى است و با هر زندگى مرگی وجود دارد و با دنیا آخرتی است و براى هر چیزى حساب‌گرى است و بر هر چیزى مراقب و پاس‌دارى قرار داده شده است، براى هر کار نیکویى ثوابى و براى هر کار زشتى عِقابى و براى هر أجلى کتاب و تقدیرى مقدر شده است.