خاطرات منتشر نشده همسر استاد مطهری

جنگ و زن :به مناسبت سالروز شهادت آیت الله مرتضی مطهری، چند خاطره از همسر وی برای اولین بار منتشر می‌شود.بخش‌هایی از این خاطرات که علی مطهری در اختیار ایسنا قرار داد، را در ذیل می‌خوانید:سال ۴۵ بود که توفیق حج واجب نصیب ما شد. هفت فرزند قد و نیم قد داشتیم که بزرگترین‌شان ۱۳ […]

جنگ و زن :به مناسبت سالروز شهادت آیت الله مرتضی مطهری، چند خاطره از همسر وی برای اولین بار منتشر می‌شود.بخش‌هایی از این خاطرات که علی مطهری در اختیار ایسنا قرار داد، را در ذیل می‌خوانید:سال ۴۵ بود که توفیق حج واجب نصیب ما شد. هفت فرزند قد و نیم قد داشتیم که بزرگترین‌شان ۱۳ ساله و کوچکترین‌شان ۱۰ ماهه بود. خدا رحمت کند مادرم را، از مشهد به تهران آمدند و نگهداری از بچه ها را به عهده گرفتند که من بتوانم همراه آقای مطهری به حج بروم. سفر از طرف حسینیه ارشاد ترتیب داده شده بود. یادم هست وقتی به جده رسیدیم برخی آقایان اصرار داشتند که نیازی نیست که به جحفه برویم وآنجا محرم شویم. همین جا از جده محرم می شویم و می رویم مکه! آقای مطهری هم خیلی تلاش کردند که آنها را متقاعد کنند که این طور صحیح نیست ولی گوش آنان بدهکار نبود. یکی از بازاریان که با ما همسفر بودند یک ماشین گرفتند و ما و برخی دیگر به جحفه رفتیم و محرم شدیم و در مکه به همسفران ملحق شدیم. آن وقت در بدو ورود بعضی از دوستان همسفر سر به سر کسانی که به جحفه رفته بودند می گذاشتند که مؤمنین آمدند! جحفه ای ها آمدند!