تفسیر آیه شریفه ی: ایاک نعبد و ایاک نستعین

عبادت را به اطاعت هم می‏توانیم معنا کنیم، و اطاعت یعنی در کار خدا چون و چرا نکردن.اطاعت یعنی وقتی خدا می‏گوید: خانم‏ها باید پوشیده باشند آنها نیز خود را بپوشانند و دیگر روسری ‏های آنها نواری نشود با شلوارها کوتاه نشود، چون این کار نه تنها زن را آلوده ساخته و از ارزش و […]

عبادت را به اطاعت هم می‏توانیم معنا کنیم، و اطاعت یعنی در کار خدا چون و چرا نکردن.اطاعت یعنی وقتی خدا می‏گوید: خانم‏ها باید پوشیده باشند آنها نیز خود را بپوشانند و دیگر روسری ‏های آنها نواری نشود با شلوارها کوتاه نشود، چون این کار نه تنها زن را آلوده ساخته و از ارزش و بهای وی می‏ کاهد بلکه در حقیقت هتاکی و جسارت و گستاخی نسبت به خداوند و جامعه نیز خواهد بود.همانطور که شما اگر گوشه‏ ای از پوست پرتقال کنده شده باشد مقابل میهمان نمی‏ گذاری و می ‏گویی توهین است و ناراحت می ‏شود، به خاطر همین میوه‏ هایی پیش روی او می‏ گذاری که پوست آن دست نخورده و پوشش آن کامل باشد، یعنی کاملاً روی خود را گرفته باشد!بله آدم با یک تار مو هم جهنمی می ‏شود