اهدای اعضای بدن جوان رودسری جان ۸ بیمار را نجات داد

اهدای اعضای بدن جوان رودسری که بر اثر تصادف مرگ مغزی شده بود جان ۸ بیمار را نجات داد.   به گزارش لنگرنیوز ، مهندس محسن رشیدی مقدم  هفته گذشته بر اثر صانحه تصادف دچار مرگ مغزی شد. این جوان ۲۷ ساله که اهل رودسر بود  پس از اعزام به بیمارستان پورسینای رشت و تأیید پزشکان مبنی بر مرگ […]

اهدای اعضای بدن جوان رودسری که بر اثر تصادف مرگ مغزی شده بود جان ۸ بیمار را نجات داد.

 

به گزارش لنگرنیوز ، مهندس محسن رشیدی مقدم  هفته گذشته بر اثر صانحه تصادف دچار مرگ مغزی شد.

این جوان ۲۷ ساله که اهل رودسر بود  پس از اعزام به بیمارستان پورسینای رشت و تأیید پزشکان مبنی بر مرگ مغزی با رضایت والدین اعضای بدن وی به بیماران نیازمند اهدا شد.

۸ قسمت از بدن او شامل کلیه ها ، دریچه قلب ، استخوان و … به بیماران نیازمند در بیمارستانهای امام خمینی (ره) تهران و شیراز اهداء شد .