بنده به پلیس اطلاع دادم و آنها را دستگیر کردند. برخی از خبرنگاران خارجی از آزادی‌های بی‌حد و حصر کشورمان نهایت سوءاستفاده را می‌کنند و کسی هم نیست که با آنها برخورد نماید. به گزارش لنگرنیوز ، روزنامه کیهان در ستون تماسهای تلفنی خوانندگان خود نوشت: در تاریخ ۹۳/۲/۲۱ ساعت ۱۴ در پارک لاله خبرنگار […]

بنده به پلیس اطلاع دادم و آنها را دستگیر کردند. برخی از خبرنگاران خارجی از آزادی‌های بی‌حد و حصر کشورمان نهایت سوءاستفاده را می‌کنند و کسی هم نیست که با آنها برخورد نماید.

به گزارش لنگرنیوز ، روزنامه کیهان در ستون تماسهای تلفنی خوانندگان خود نوشت:

در تاریخ ۹۳/۲/۲۱ ساعت ۱۴ در پارک لاله خبرنگار آلمانی از دو دختر ایرانی درخواست کرد با توجه به زیبایی دختران ایرانی روسری‌های خود را بردارند و بعد سیگار به آنها تعارف کرد و گفت حالت بگیرید تا از شما عکس بگیرم. بنده به پلیس اطلاع دادم و آنها را دستگیر کردند.

برخی از خبرنگاران خارجی از آزادی‌های بی‌حد و حصر کشورمان نهایت سوءاستفاده را می‌کنند و کسی هم نیست که با آنها برخورد نماید.

بنده که همسر یک دیپلمات وزارت امور خارجه بودم درکشورهای خارج حق گرفتن عکس در منزل خود از فضای بیرون را نداشتم.

مسئولین امنیتی – انتظامی نگذارند خون مقدس شهدا به راحتی پایمال شود.