تقدیر شهید حسن دهگان این بود که در راه تلاش و خدمت رسانی به مردم به فیض شهادت نائل شوند / دغدغه وی خدمت رسانی به مردم بود

معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد : تقدیر شهید حسن دهگان این بود که در راه تلاش و خدمت رسانی به مردم به فیض شهادت نائل شوند و امروز ما ماندیم تا در راه خدمت به خلق استوار و پایدار باشیم. به گزارش لنگرنیوز ، مهندس محمدجعفرعلیزاده ظهر امروز در مراسم سیزدهمین سالگرد شهادت […]

معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد : تقدیر شهید حسن دهگان این بود که در راه تلاش و خدمت رسانی به مردم به فیض شهادت نائل شوند و امروز ما ماندیم تا در راه خدمت به خلق استوار و پایدار باشیم.

به گزارش لنگرنیوز ، مهندس محمدجعفرعلیزاده ظهر امروز در مراسم سیزدهمین سالگرد شهادت مهندس حسن دهگان در مسجد جامع لنگرود گفت : نشاط و شادابی از نشانه های مومن است و این روحیه را می توانستیم در تمامی شرایط کاری در چهره شهید دهگان مشاهده کرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود : بنده در سیستان مشغول به خدمت بودم و شهید دهگان که ان زمان معاون راه و ترابری آن روز بودند برای بازدید پروژه ها سفر می کردند و در یکی از سفر ها بود که به بنده پیشنهاد مدیر کلی اداره و راه خوزستان را پیشنهاد کرد.

وی گفت : به دلیل وجود خرابی هایی که از جنگ باقی مانده بود اولین وظیفه بنده بازسازی و مرمت استان خوزستان بود و در این راه شهید دهگان همیشه ما را یاری کردند.

علیزاده اضافه کرد : کسانی که همراه با این شهید مشغول به خدمت بودند همگی رضایت کامل را داشتند چرا که به شرایط کاری کاملا وافق و مسلط بود و دلیل آن پست های مدیریتی قبلی بود که به تجربه مهندس دهگان اضافه کرده بود.

معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد : تقدیر شهید حسن دهگان این بود که در راه تلاش و خدمت رسانی به مردم به فیض شهادت نائل شوند و امروز ما ماندیم تا در راه خدمت به خلق استوار و پایدار باشیم.

وی اضافه کرد : مهندس دهگان در طول روز بیش از ۱۸ ساعت در حال تلاش بودند و دغدغه اصلی وی حل مشکلات مردم بود.