بازدید فرماندار لنگرود از غرفه های “خیمه های معرفت” در آستان سیدمحمد کیاکلایه

سیدرضا جوادپور فرماندار شهرستان لنگرود از غرفه های “خیمه های معرفت” در آستان سیدمحمد کیاکلایه بازدید کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی لنگرخبر، روز گذشته و در آخرین ساعات نخستین روز از سال جدید سیدرضا جوادپور فرماندار شهرستان لنگرود از غرفه های “خیمه های معرفت” در آستان سیدمحمد کیاکلایه بازدید کرد.

در سال گذشته خیمه های معرفت در دو مکان امامزاده محمد کلیدبر، امامزاده محمد سفید آستانه برگزار شد که در سال جدید این خیمه معرفت در امامزاده حسن کومله نیزاضافه شد.

غرفه کودک و نوجوان نیز در این زمینه از بخش هایی شاملنقاشی بکش جایزه بگیر و قرآن بخوان جایزه بگیر، مشاوره خانواده، پرسش و پاسخ، عفاف و حجاب و سرگرمی و مسابقات تشکیل شده است.