کمتر از ۵۰ هکتار از مزارع لنگرود با مشکل کم آبی مواجه هستند

معاون عمرانی فرماندار لنگرود با بیان اینکه در روزهای اول رها سازی آب ۵۵۰۰ هکتار از مزارع دچار کم آبی یا بی آبی بودند گفت : با تلاش شبانه روزی مسئولین در روزهای اخر رها سازی آب این مقدار به کمتر از ۵۰ هکتار رسیده است که امیدواریم در مرحله دوم رها سازی ، آب […]

معاون عمرانی فرماندار لنگرود با بیان اینکه در روزهای اول رها سازی آب ۵۵۰۰ هکتار از مزارع دچار کم آبی یا بی آبی بودند گفت : با تلاش شبانه روزی مسئولین در روزهای اخر رها سازی آب این مقدار به کمتر از ۵۰ هکتار رسیده است که امیدواریم در مرحله دوم رها سازی ، آب این مزارع نیز جریان یابد.

به گزارش لنگرنیوز مهندس سعید ابراهیم پور در خصوص مشکلات کم آبی مزارع لنگرود در گفت و گو با لنگرنیوز گفت : ۲۹ کیلومتر خط کانال مربوط به لنگرود است که همه ساله نیاز به مرمت و بازسازی دارند و بیشتر این کارها انجام شده است.

معاون عمرانی فرماندار لنگرود گفت : در مرحله اول به دلیل آنکه لیالستان لایروبی نشده بود حتی بعد از رها سازی ، آب به شهرستان کم رسید.

وی افزود : با جلساتی که با مسئولین استانی در این خصوص انجام شد مسائل و مشکلات وارده مطرح شد.

ابراهیم پور اظهار کرد : برخی دیزل پمپ ها که از مدار خارج شده بودند با تعویض یا تعمیر آن ها را وارد کار کردیم و با سرکشی به مناطقی که پمپاژ قرار دارد تلاش کردیم که اگر نقصی پیش آمد هرچه سریعتر آن مورد رفع گردد.

معاون عمرانی فرماندار لنگرود با بیان اینکه در روزهای اول رها سازی آب ۵۵۰۰ هکتار از مزارع دچار کم آبی یا بی آبی بودند گفت : با تلاش شبانه روزی مسئولین در روزهای اخر رها سازی آب این مقدار به کمتر از ۵۰ هکتار رسیده است که امیدواریم در مرحله دوم رها سازی ، آب این مزارع نیز جریان یابد.