تصویری منتشر نشده از فیلم محمد رسول الله (ص)

در این تصویر که برای اولین بار توسط خبرگزاری نون عراق منتشر می شود، صحنه ای از پشت پرده این فیلم مشاهده می شود.گفتنی است، این تصویر مربوط به صحنه جنگ بدر است و فردی که اصطلاحا شمشیر ذوالفقار مولای متقیان، حضرت علی علیه السلام را در دست دارد، برای اولین بار دیده می شود.

در این تصویر که برای اولین بار توسط خبرگزاری نون عراق منتشر می شود، صحنه ای از پشت پرده این فیلم مشاهده می شود.گفتنی است، این تصویر مربوط به صحنه جنگ بدر است و فردی که اصطلاحا شمشیر ذوالفقار مولای متقیان، حضرت علی علیه السلام را در دست دارد، برای اولین بار دیده می شود.