عکس یادگاری دکتر صائب با هاشمی

مهندس هاشمی، معاونت عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی به همراه هیئت همراه عصر پنج شنبه مورخ ۹۳/۰۲/۱۸ از دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود بازدید به عمل آوردند.  

مهندس هاشمی، معاونت عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی به همراه هیئت همراه عصر پنج شنبه مورخ ۹۳/۰۲/۱۸ از دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود بازدید به عمل آوردند.