اکران فیلم ” شیار ۱۴۳ ” در لنگرود + تصاویر

به همت بسیجیان لنگرودی دو فیلم برگزیده جشنواره عمار که به عنوان سیاسی ترین فیلم هم شناخته شده است روز یک شنبه ۲۸ اردیبهش ۱۳۹۳ در سالن آمفی تئاتر دانشکده پرستاری لنگرود اکران شد. به گزارش لنگرنیوز ، به همت بسیجیان لنگرودی دو فیلم برگزیده جشنواره عمار که به عنوان سیاسی ترین فیلم هم شناخته […]

به همت بسیجیان لنگرودی دو فیلم برگزیده جشنواره عمار که به عنوان سیاسی ترین فیلم هم شناخته شده است روز یک شنبه ۲۸ اردیبهش ۱۳۹۳ در سالن آمفی تئاتر دانشکده پرستاری لنگرود اکران شد.

به گزارش لنگرنیوز ، به همت بسیجیان لنگرودی دو فیلم برگزیده جشنواره عمار که به عنوان سیاسی ترین فیلم هم شناخته شده است روز یک شنبه ۲۸ اردیبهش ۱۳۹۳ در سالن آمفی تئاتر دانشکده پرستاری لنگرود اکران شد.

 بعد از پایان اکران از مادران و پدران چند شهید لنگرود تقدیر شد.