تجلیل مسجد جامعی از یک متهم فتنه۸۸

در مراسم نامگذاری میدان جوان منطقه ۳ به نام دکتر کاظم معتمد نژاد که به مناسبت هفته ارتباطات و با حضور دانشجویان و اساتید دانشگاه علامه و حضور اهالی و کسبه محل صورت گرفت با گلایه یکی از دانشجویان از اینکه چرا از آقای هادی خانیکی تجلیلی نشده است این مراسم به شکل دیگری رقم […]

در مراسم نامگذاری میدان جوان منطقه ۳ به نام دکتر کاظم معتمد نژاد که به مناسبت هفته ارتباطات و با حضور دانشجویان و اساتید دانشگاه علامه و حضور اهالی و کسبه محل صورت گرفت با گلایه یکی از دانشجویان از اینکه چرا از آقای هادی خانیکی تجلیلی نشده است این مراسم به شکل دیگری رقم خورد.

 

به گزارش لنگرنیوز , شنیده شده در مراسم نامگذاری میدان جوان منطقه ۳ به نام دکتر کاظم معتمد نژاد که به مناسبت هفته ارتباطات و با حضور دانشجویان و اساتید دانشگاه علامه (در امتداد خیابان منتهی به دانشگاه ) و حضور اهالی و کسبه محل صورت گرفت.

گلایه یکی از دانشجویان از اینکه چرا از هادی خانیکی(متهم فتنه ۸۸) تجلیلی نشده ،موقعیتی را به احمد مسجد جامعی داد تا از هادی خانیکی بخواهد که روی سن بیاید که با امتناع خانیکی رو به رو شد.

اما مسجد جامعی با اصرار بر این جمله  که “اگر شما نیایید ما خدمت می رسیم” و همچنین تحریک احساسات تعداد اندکی از دانشجویان حاضر در مراسم، باعث شد خانیکی  روی سن حضور پیدا کند و متاسفانه این مراسم نامگذاری به جلسه تجلیل از خانیکی یکی از متهمین فتنه سال ۸۸ تبدیل شد.