آغاز نشست برنامه ریزی جغرافیایی و کمیسیون های وزارت علوم در چمخاله

دکتر مطیعی لنگرودی گفت : برنامه های درسی هر ۵ سال یک بار با توجه به نیاز ها و بازار کار و مهارت های موجود در جامعه مورد بازنگری و بروز رسانی قرار می گیرد و پس از تدوین برنامه های درسی روز ، تحویل وزارت علوم می شود. به گزارش لنگرنیوز، صبح امروز ، نشست […]

دکتر مطیعی لنگرودی گفت : برنامه های درسی هر ۵ سال یک بار با توجه به نیاز ها و بازار کار و مهارت های موجود در جامعه مورد بازنگری و بروز رسانی قرار می گیرد و پس از تدوین برنامه های درسی روز ، تحویل وزارت علوم می شود.

به گزارش لنگرنیوز، صبح امروز ، نشست مشترک اعضای کمیته برنامه‌ریزی امور جغرافیایی و کمیسیون‌های تخصصی وابسته به وزارت علوم در مجتمع آموزشی چمخاله  آغاز شد.

دکتر سید حسن مطیعی لنگرودی در خصوص برگزاری نشست دانش جغرافیا به خبرنگار لنگرنیوز گفت : این نشست به مدت سه روز از ۳۱ اردیبهشت لغایت ۲ خرداد ۱۳۹۲ در مجتمع تفریحی گردشگری سردار جنگل برگزار می شود.

دبیر همایش برنامه ریزی جغرافیا اظهار کرد : ۱۲۰ نفر از اساتید و دانشیاران از دانشگاه های کل کشور در این همایش حضور دارند.

وی هدف از برگزاری این همایش را ، بررسی محتوای علمی و درسی ، بازنگری و تبیین برنامه های علوم جغرافیایی اعلام کرد.

دکتر مطیعی لنگرودی گفت : برنامه های درسی هر ۵ سال یک بار با توجه به نیاز ها و بازار کار و مهارت های موجود در جامعه مورد بازنگری و بروز رسانی قرار می گیرد و پس از تدوین برنامه های درسی روز ، تحویل وزارت علوم می شود.