مدافعان حرم لنگرودی به آغوش خانواده بازگشتند + تصویر

صبح امروز تعدادی از مدافعان حرم که از لنگرود اعزام شده بودند با استقبال مردم وارد شهر شدند.