بازدید اعضای شورای اسلامی لنگرود از بخش دیالیز بیمارستان امینی

 اعضای شورای اسلامی شهر لنگرود روز یکشنبه ۲۸ اردیبهشت۹۳ با حضور در بخش دیالیز بیمارستان امینی از بیماران دیالیزی عیادت نمودند. به گزارش لنگرنیوز ، اعضای شورای اسلامی شهر لنگرود روز یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ۹۳ با حضور در بخش دیالیز بیمارستان امینی از بیماران دیالیزی عیادت نمودند. اعضای شورا ضمن دلجویی از بیماران با اهدای شاخه گل […]

 اعضای شورای اسلامی شهر لنگرود روز یکشنبه ۲۸ اردیبهشت۹۳ با حضور در بخش دیالیز بیمارستان امینی از بیماران دیالیزی عیادت نمودند.

به گزارش لنگرنیوز ، اعضای شورای اسلامی شهر لنگرود روز یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ۹۳ با حضور در بخش دیالیز بیمارستان امینی از بیماران دیالیزی عیادت نمودند.

اعضای شورا ضمن دلجویی از بیماران با اهدای شاخه گل ،به استماع صحبتهای مسئول بخش دیالیز پرداختند .

وی  تعداد مددجویان را ۷۷ نفر اعلام نموده که امکان خدمات دهی همزمان برای بیماران با ۱۶ تخت امکان پذیر می باشد.

مسئول بخش دیالیز در ادامه یادآور شد:در ماههای اخیر پیوند اعضا از بیماران مرگ مغزی  روی ۵ نفر از بیماران دیالیزی صورت پذیرفته است ایشان ضمن خاطرنشان نمودن این که این بخش بیماران دیالیزی خارج از شهرستان را نیز تحت پوشش قرار می دهد از نیازهای این بخش به ارتقاء سرور دیالیز با هزینه ای بالغ بر ۱۸۰میلیون ریال،افزایش تخت  در بخش مربوطه،تعویض برخی دستگاهها و… اشاره نمودند.