هیچ دلیلی برای استراتژی تدافعی توسط نمایندگان هسته ای ایران در دور دوم وجود ندارد

علیزاده اظهار کرد : از تعهد نامه ای که در آذر ماه به امضا دو طرف رسید شش ماه گذشت و در طی این شش ماه ملت ایران و نخبگان کشوربه اعضای تیم مذاکره کننده ، یک پیام مشخصی را دادند که قدر داشته های ایران را بدانند و به اتفاقاتی که درمنطقه و جهان […]

علیزاده اظهار کرد : از تعهد نامه ای که در آذر ماه به امضا دو طرف رسید شش ماه گذشت و در طی این شش ماه ملت ایران و نخبگان کشوربه اعضای تیم مذاکره کننده ، یک پیام مشخصی را دادند که قدر داشته های ایران را بدانند و به اتفاقاتی که درمنطقه و جهان رخ داد توجه کنند و در بعد منطقه باید گفت که بدون شک با رهبری ، مقام معظم رهبری ، امروز وضعیت سوریه با شش ماه گذشته قابل مقایسه نیست و در بعد جهانی مسئله اکراین به عنوان یک معظل درجه یک امنیتی جهان شناخته شده است و بنابراین هیچ دلیلی برای استراتژی تدافعی توسط نمایندگان هسته ای ایران در دور دوم وجود ندارد.

به گزارش لنگرنیوز ، دکتر عمران علیزاده مدرس دانشگاه و پژوهشگر فوق دکترای جغرافیای سیاسی در دانشگاه تهران در گفت و گو با لنگرنیوز در خصوص مذاکرات هسته ای اخیر گفت : استراتژی که تیم مذاکره کننده در مرحله مقدماتی در ژنو درنظر گرفته بود ودر نتیجه تعهدنامه ای بود که در آذر ماه سال گذشته به امضا نمایندگان هسته ای ایران و ۵+۱ رسید این نوعی استراتژی تدافعی بود.

وی گفت : اگر بخواهیم وضعیت داخلی ، منطقه ای و جهانی ایران را رصد کنیم شاید یه نحوی بشود این مساله را عنوان کرد که در آن زمان وضعیت اقتصادی داخل کشور ، وضعیت با ثباتی نبوده و در منطقه با توجه به نفوذ ایران در مسائل غرب آسیا خصوصا سوریه که انجا هم ثبات مناسبی وجود نداشت و متاسفانه در سطح جهانی پرونده هسته ای ایران با عنوان اولین معظل امنیتی جهانی توسط ایالات متحده امریکا و اسرائیل در دنیا معرفی شده بود.

دکتر علیزاده اظهار کرد : از تعهد نامه ای که در آذر ماه به امضا دو طرف رسید شش ماه گذشت و در طی این شش ماه ملت ایران و نخبگان کشوربه اعضای تیم مذاکره کننده ، یک پیام مشخصی را دادند که قدر داشته های ایران را بدانند و به اتفاقاتی که درمنطقه و جهان رخ داد توجه کنند و در بعد منطقه باید گفت که بدون شک با رهبری ، مقام معظم رهبری ، امروز وضعیت سوریه با شش ماه گذشته قابل مقایسه نیست و در بعد جهانی مسئله اکراین به عنوان یک معظل درجه یک امنیتی جهان شناخته شده است و بنابراین هیچ دلیلی برای استراتژی تدافعی توسط نمایندگان هسته ای ایران در دور دوم وجود ندارد.

این کارشناس سیاسی افزود : الحمدلله مشاهده می شود که این پیام دردور دوم مذاکرات به درستی توسط تیم مذاکره کننده دریافت  شده است و تیم مذاکره کننده متوجه شده است که اختلافات عمیقی بین نظرات دولت و ملت ایران و ۵+۱ وجود دارد و اعضای تیم مذاکره کننده فقط و فقط باید به منافع ایران توجه ویژه داشته باشد.