گزارش تصویری از سومین همایش رزمندگان گردان کمیل در لنگرود

چهارمین همایش بزرگ رزمندگان گردان کمیل در حسینیه تیپ تکاور میرزا کوچک خان مریدان برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی لنگرخبر، چهارمین همایش بزرگ رزمندگان گردان کمیل در حسینیه تیپ تکاور میرزا کوچک خان مریدان برگزار شد.

هدف از برگزاری این همایش که هر ساله ۱۰ فروردین ماه برگزار می شود جمع آوری خاطرات رزمندگان گردان کمیل و ثبت و ضبط جهت نگارش مکتوب می باشد.