نمایی زیبا و قدیمی از میدان شهید نورانی لنگرود

این تصویر از ورودی پارک فجر لنگرود به طرف میدان شهید نورانی گرفته شده است.این تصویر متعلق به تقریبا ۷ سال می باشد. برای مشاهده تصویر در اندازه بزرگتر بر روی تصویر زیر کلیک کنید.

این تصویر از ورودی پارک فجر لنگرود به طرف میدان شهید نورانی گرفته شده است.این تصویر متعلق به تقریبا ۷ سال می باشد.

برای مشاهده تصویر در اندازه بزرگتر بر روی تصویر زیر کلیک کنید.