چمخاله قطب قایقرانی کشور خواهد شد

به گزارش لنگرنیوز ، مهران مهراب پور در گفت و گو با لنگرنیوز گفت : با توجه به نعمت خدادادی که دریا و رودخانه ای که در منطقه چاف و چمخاله وجود دارد پتانسیل بالایی برای رشد ورزش قایقرانی فراهم است و بزودی چمخاله قطب قایقرانی کشور خواهد شد. به گزارش لنگرنیوز ، مهران مهراب […]

به گزارش لنگرنیوز ، مهران مهراب پور در گفت و گو با لنگرنیوز گفت : با توجه به نعمت خدادادی که دریا و رودخانه ای که در منطقه چاف و چمخاله وجود دارد پتانسیل بالایی برای رشد ورزش قایقرانی فراهم است و بزودی چمخاله قطب قایقرانی کشور خواهد شد.

به گزارش لنگرنیوز ، مهران مهراب پور در گفت و گو با لنگرنیوز گفت : با توجه به نعمت خدادادی که دریا و رودخانه ای که در منطقه چاف و چمخاله وجود دارد پتانسیل بالایی برای رشد ورزش قایقرانی فراهم است و بزودی چمخاله قطب قایقرانی کشور خواهد شد.

رئیس هیئت قایقرانی افزود : با خرید امکانات بویژه قایق های استاندارد ، در این منطقه استعدادیابی انجام می گیرد.

مهراب پور از احداث اسکله شهدای چمخاله ویژه قایقرانی بر روی رودخانه چمخاله خبر داد.

وی اظهار کرد : در نیمه دوم خرداد ۱۳۹۳ مسابقه قایقرانی قایق های محلی لوتکا رانی با حضور بیش از ۲۵ قایق ران در رودخانه چمخاله برگزار می شود.

 

رئیس هیئت قایقرانی چاف و چمخاله در پایان خواستار توجه بیشتر مسئولان استانی و شهرستانی به رشته قایقرانی شد.