گزارش تصویری از مراسم سوم شهید مدافع حرم جمال رضی

مراسم سومین روز شهادت شهید مدافع حرم جمال رضی، در آستانه‌اشرفیه برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی لنگرخبر ، عصر امروز مراسم سومین روز شهادت شهید مدافع حرم جمال رضی در گلزار شهدای آستانه‌اشرفیه برگزار شد.

در این مراسم که با استقبال پرشور و باشکوه مردم همراه بود، خانواده‌های معزز شهدا، ایثارگران، جانبازان و هم‌رزمان شهید حضور داشتند.

شهید جمال رضی روز شنبه گذشته در حین مأموریت مستشاری در سوریه به فیض شهادت نائل آمدند.

مراسم سوم شهیدجمال رضی از شهدای مدافع حرم در آستانه‌اشرفیه (1) مراسم سوم شهیدجمال رضی از شهدای مدافع حرم در آستانه‌اشرفیه (2) مراسم سوم شهیدجمال رضی از شهدای مدافع حرم در آستانه‌اشرفیه (3) مراسم سوم شهیدجمال رضی از شهدای مدافع حرم در آستانه‌اشرفیه (4) مراسم سوم شهیدجمال رضی از شهدای مدافع حرم در آستانه‌اشرفیه (5) مراسم سوم شهیدجمال رضی از شهدای مدافع حرم در آستانه‌اشرفیه (6) مراسم سوم شهیدجمال رضی از شهدای مدافع حرم در آستانه‌اشرفیه (7) مراسم سوم شهیدجمال رضی از شهدای مدافع حرم در آستانه‌اشرفیه (8) مراسم سوم شهیدجمال رضی از شهدای مدافع حرم در آستانه‌اشرفیه (9) مراسم سوم شهیدجمال رضی از شهدای مدافع حرم در آستانه‌اشرفیه (10) مراسم سوم شهیدجمال رضی از شهدای مدافع حرم در آستانه‌اشرفیه (11) مراسم سوم شهیدجمال رضی از شهدای مدافع حرم در آستانه‌اشرفیه (12) مراسم سوم شهیدجمال رضی از شهدای مدافع حرم در آستانه‌اشرفیه (13) مراسم سوم شهیدجمال رضی از شهدای مدافع حرم در آستانه‌اشرفیه (14) مراسم سوم شهیدجمال رضی از شهدای مدافع حرم در آستانه‌اشرفیه (15) مراسم سوم شهیدجمال رضی از شهدای مدافع حرم در آستانه‌اشرفیه (16) مراسم سوم شهیدجمال رضی از شهدای مدافع حرم در آستانه‌اشرفیه (17) مراسم سوم شهیدجمال رضی از شهدای مدافع حرم در آستانه‌اشرفیه (18) مراسم سوم شهیدجمال رضی از شهدای مدافع حرم در آستانه‌اشرفیه (19) مراسم سوم شهیدجمال رضی از شهدای مدافع حرم در آستانه‌اشرفیه (20) مراسم سوم شهیدجمال رضی از شهدای مدافع حرم در آستانه‌اشرفیه (21)مراسم سوم شهیدجمال رضی از شهدای مدافع حرم در آستانه‌اشرفیه (22)مراسم سوم شهیدجمال رضی از شهدای مدافع حرم در آستانه‌اشرفیه (23)مراسم سوم شهیدجمال رضی از شهدای مدافع حرم در آستانه‌اشرفیه (24)مراسم سوم شهیدجمال رضی از شهدای مدافع حرم در آستانه‌اشرفیه (25)مراسم سوم شهیدجمال رضی از شهدای مدافع حرم در آستانه‌اشرفیه (26)مراسم سوم شهیدجمال رضی از شهدای مدافع حرم در آستانه‌اشرفیه (27)