یکی از مقامات آگاه استان با بیان اینکه آمار مفقودین و گمشدگان همیشه در گیلان وجود داشته است، گفت: اینکه گم شدن طفلی در انزلی و … را از اقدامات فرقه ضاله وهابیت مطرح می کنند، اصلا صحت ندارد.   به گزارش لنگرنیوز، چندین روز است که بین برخی از مردم گیلان موضوعی مطرح شده […]

یکی از مقامات آگاه استان با بیان اینکه آمار مفقودین و گمشدگان همیشه در گیلان وجود داشته است، گفت: اینکه گم شدن طفلی در انزلی و … را از اقدامات فرقه ضاله وهابیت مطرح می کنند، اصلا صحت ندارد.

 

به گزارش لنگرنیوز، چندین روز است که بین برخی از مردم گیلان موضوعی مطرح شده است که فرقه ضاله وهابیت در استان فعالیت می کنند و به آدم ربایی مشغول هستند!

این مباحث در فیسبوک و دیگر شبکه های مجازی بیشتر به چشم می خورد و باعث ایجاد رعب و وحشت در مردم شده است، به حدی که تصاویری از قطع شدن دست و سر مردم و اطفال را منتشر کرده و اظهار می کنند که به استان گیلان تعلق دارد!

با این حال طی آخرین بررسی های چندین روزه خبرنگار ۸دی نیوز مشخص شد که این موارد از اساس صحت ندارد و تنها “زبان به زبان” چرخیده و شایعه می باشد.

یکی از مقامات آگاه استان نیز در گفتگو با ۸دی نیوز با بیان اینکه  آمار مفقودین و گمشدگان همیشه در گیلان وجود داشته است، اظهار کرد: اینکه گم شدن طفلی در انزلی و … را از اقدامات فرقه ضاله وهابیت مطرح می کنند، اصلا صحت ندارد و حتی هیچ گونه سر نخی هم از وهابیت در این نوع موضوعات مشاهده نشده است.

وی همچنین از مردم استان خواست که به شایعات دامن نزنند و با هوشمندی خود مانع از فراگیر شدن این اکاذیب شوند.