نامه سرگشاده رئیس شورای شهر به فرماندار لنگرود در خصوص هزینه های راهیان نور + سند

هر ساله مبالغی از سوی ارگاه ها و نهادها و سازمان ها برای اعزام کاروان های راهیان نور جمع آوری می شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی لنگرخبر، هر ساله مبالغی از سوی ارگاه ها و نهادها و سازمان ها برای اعزام کاروان های راهیان نور جمع آوری می شود.

 

در سال جاری نیز فرمانداری مبلغی را برای پرداخت توسط شورای شهر لنگرود به شورا اعلام کردند که رئیس شورای شهر لنگرود در این خصوص جواب نامه فرماندار را به صورت مکتوب اعلام کرده است.

 

شرح نامه را می توانید در زیر بخوانید.