وزیر آموزش و پرورش در لنگرود سخنرانی می کند

علی‌اصغر فانی سخنران ویژه راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۳۹۲ در لنگرود خواهد بود. به گزارش لنگرنیوز ، علی‌اصغر فانی سخنران ویژه راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۳۹۲ در لنگرود خواهد بود. علی‌اصغر فانی در حال حاضر وزیر آموزش و پرورش دولت یازدهم است .

علی‌اصغر فانی سخنران ویژه راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۳۹۲ در لنگرود خواهد بود.

به گزارش لنگرنیوز ، علی‌اصغر فانی سخنران ویژه راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۳۹۲ در لنگرود خواهد بود.

علی‌اصغر فانی در حال حاضر وزیر آموزش و پرورش دولت یازدهم است .