نخستین کشت مکانیزه برنج در لنگرود آغاز شد

مدیر جهاد کشاورزی لنگرود با اشاره به نخستین کشت مکانیزه برنج در فتیده، گفت : نقی آداشی شالیکار اهل روستای فتیده، نشاء مکانیزه برنج را در این شهرستان آغاز کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی لنگرخبر، مدیر جهاد کشاورزی لنگرود با اشاره به نخستین کشت مکانیزه برنج در فتیده، گفت :  نقی آداشی شالیکار اهل روستای فتیده، نشاء مکانیزه برنج را در این شهرستان آغاز کرد.

فرامرز هادی زاده بابیان اینکه این شالیکار لنگرودی در ۴ هزار مترمربع از شالیزارش برنج رقم محلی هاشمی کشت کرد افزود : امسال ۳ هزار هکتار از ۹ هزار و ۱۰۰ هکتار شالیزار لنگرود به‌صورت مکانیزه کشت می‌شود.

 

وی از نشاء دستی برنج در شهرستان لنگرود از هفته گذشته به‌صورت پراکنده خبر داد و اظهار کرد : خزانه گیری برای کشت ۷ هزار و ۶۰۰ هکتار معادل ۸۵ درصد شالیزارهای این شهرستان انجام می‌شود.

 

شالیکاران لنگرودی سالانه حدود ۳۸ هزار تن شلتوک و ۲۲هزار تن برنج سفید تولید  می‌کنند.

 

روز گذشته نیز نخستین بانک نشای برنج در روستای فتیده لنگرود به بهره‌برداری رسید.

 

بخش خصوصی برای راه‌اندازی این بانک نشاء که ۳۰۰ مترمربع زیربنا دارد ۶۰۰میلیون ریال سرمایه‌گذاری کرد که ۳۰۰ میلیون ریال آن تسهیلات صندوق کارآفرینی امید است.

 

بانک نشای برنجی در لنگرود به بهره‌برداری رسید نشاء ۳۰ هکتار شالیزار این شهرستان تأمین می‌کند.