سنجاق سینه آقای فرماندار + عکس

سید رضا جواد پور فرماندار شهرستان لنگرود که چندی پیش معارفه شدند سنجاق سینه ای را با نقش یا صاحب الزمان بر روی پالتو خود نصب کردند.  به گفته سید رضا جواد پور این سنجاق سینه هدیه فرزندشان از کربلا حسینی در چند ماه گذشته که با کاروان پیاده راهی زیارت امام حسین شدند.    […]

سید رضا جواد پور فرماندار شهرستان لنگرود که چندی پیش معارفه شدند سنجاق سینه ای را با نقش یا صاحب الزمان بر روی پالتو خود نصب کردند.

 به گفته سید رضا جواد پور این سنجاق سینه هدیه فرزندشان از کربلا حسینی در چند ماه گذشته که با کاروان پیاده راهی زیارت امام حسین شدند.