اجرای عملیات لایروبی و دیوارسازی حائل رودخانه بزرگ شهر

به گزارش روابط عمومی شهرداری لنگرود ، اجرای عملیات لایروبی رودخانه بزرگ شهر و دیوارسازی دیوار حائل بطول ۲۵۰ متر در دو طرف ۱۸ خرداد ۹۳ آغاز گردید.  

به گزارش روابط عمومی شهرداری لنگرود ، اجرای عملیات لایروبی رودخانه بزرگ شهر و دیوارسازی دیوار حائل بطول ۲۵۰ متر در دو طرف ۱۸ خرداد ۹۳ آغاز گردید.