با شرکت در نظرسنجی در زمینه تفکیک زباله برنده جایزه شوید
با شرکت در نظرسنجی در زمینه تفکیک زباله برنده جایزه شوید

شرکت زیستاپ به منظور آشنایی بیشتر مردم در زمینه تفکیک زباله ها نظرسنجی پیامکی راه اندازی کرده است . به گزارش لنگرنیوز ، شرکت زیستاپ به منظور آشنایی بیشتر مردم در زمینه تفکیک زباله ها نظرسنجی پیامکی راه اندازی کرده است .  این نظر سنجی توسط شرکت زیستاپ برگزار می شود و به قید قرعه […]

شرکت زیستاپ به منظور آشنایی بیشتر مردم در زمینه تفکیک زباله ها نظرسنجی پیامکی راه اندازی کرده است .

به گزارش لنگرنیوز ، شرکت زیستاپ به منظور آشنایی بیشتر مردم در زمینه تفکیک زباله ها نظرسنجی پیامکی راه اندازی کرده است .

 این نظر سنجی توسط شرکت زیستاپ برگزار می شود و به قید قرعه به ۵ نفر جوایزی اهدا می شود.

 

در این نظرسنجی از بین ۴ گزینه یک گزینه را باید انتخاب و به شماره پیامکی ۳۰۰۰۲۲۲۳۳۳۹۵۵۹ ارسال نمایید.

 

این نظرسنجی تا پایان روز شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۲ ادامه دارد و قرعه کشی در بین تمام شرکت کنندگان برگزار می شود.

 

سوال : به نظر شما کدام یک از گزینه های زیر در تفکیک زباله تر از خشک موثرتر است ؟

 

۱ – شهروند 

۲ – آموزش

۳- شهرداری 

۴ – بخش خصوصی

 

عدد گزینه مورد نظر را به شماره ۳۰۰۰۲۲۲۳۳۳۹۵۵۹ ارسال کنید.