مجموعه اطلاع رسانی ادارات شهرستان لنگرود نیاز به یک جراحی عمیق دارد!

آقایان مسئول جایگاه روابط عمومی و اطلاع رسانی در تمام دنیا از مهم ترین جایگاه های یک مجموعه اداری محسوب می شود در حالی که مسئول خاطی توسط مسئول بالاتر مواخذه و شماتت قرار گیرد شاهد نیش و کنایه به خبرنگاران هستیم!

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی لنگرخبر، مصطفی پروانه خبرنگار دفتر خبری خبرگزاری صدا و سیما در شهرستان لنگرود در کانال تلگرامی خود نوشت :
در حالی که اولین قدم جهت پوشش رسانه ای رویدادهای خبری توسط اصحاب رسانه اطلاع رسانی مناسب و به موقع توسط مسئولان ادارات شهرستان لنگرود است این امر در این شهرستان به شکل بسیار نا مطلوبی اجرا می شود یا اصلا به خبرنگاران اطلاع داده نمی شود یا اینکه زمانی به اصحاب رسانه اطلاع داده می شود که آن رویداد خبری در حال اتمام است!!!!!!
آقایان مسئول جایگاه روابط عمومی و اطلاع رسانی در تمام دنیا از مهم ترین جایگاه های یک مجموعه اداری محسوب می شود در حالی که مسئول خاطی توسط مسئول بالاتر مواخذه و شماتت قرار گیرد شاهد نیش و کنایه به خبرنگاران هستیم!!!!!!!!

مصطفی پروانه شنبه ۱۳۹۵/۲/۴

 

پی نوشت : در چند ماه اخیر روند افتتاح ها، برگزارش جلسات و همایش ها و … در شهرستان لنگرود بدون اطلاع رسانی به اصحاب رسانه انجام می شود که این مورد موجب واکنش از سوی اصحاب رسانه شده است.