عبادت آندرانیک در برزیل + عکس
عبادت آندرانیک در برزیل + عکس

آندرانیک تیموریان پس از پایان تمرین روز اول و به عادت هر روزه در مقابل تمثال حضرت عیسی (ع) که در محل کمپ قرار دارد آمده و عبادت پرداخت.

آندرانیک تیموریان پس از پایان تمرین روز اول و به عادت هر روزه در مقابل تمثال حضرت عیسی (ع) که در محل کمپ قرار دارد آمده و عبادت پرداخت.