وظیفه روابط عمومی جلوگیری از ضایع شدن حق مردم است

فرماندار شهرستان لنگرود با انتقاد از سازندگان کلیپ پخش شده که از وی تشکر شده بود گفت : در آخر کلیپ منتشر شده در مراسم از بنده تشکر شد که باید بگویم من نقشی نقشی نداشتم و درست این بود که از فرماندار سابق تشکر و حتی دعوت می شود چرا که اولین رئیس شورای […]

فرماندار شهرستان لنگرود با انتقاد از سازندگان کلیپ پخش شده که از وی تشکر شده بود گفت : در آخر کلیپ منتشر شده در مراسم از بنده تشکر شد که باید بگویم من نقشی نقشی نداشتم و درست این بود که از فرماندار سابق تشکر و حتی دعوت می شود چرا که اولین رئیس شورای روابط عمومی فرماندار سابق بودند.

به گزارش لنگرنیوز ، عصر دیروزچهارشنبه) اولین همایش روابط عمومی شهرستان لنگرود در سالن ارشاد لنگرود برگزار شد.

 

فرماندار شهرستان لنگرود در این مراسم گفت : وظیفه روابط عمومی جلوگیری از ضایع شدن حق مردم است.

 

سید رضا جواد پور با بیان اینکه روابط عمومی بازوی ادارات نیست گفت :  روابط عمومی بازوی مردم است .

 

وی افزود : روابط عمومی ها حافظ منافع مدیران و ادارات نیست و باید منافع و نیاز های مردم رسیدگی و تامین شود.

 

جواد پور با بیان اینکه روابط عمومی در ایران قدمت ۶۰ ساله دارد ، اظهار کرد : ریشه ایجاد روابط عمومی بیش از ۱۰۰ سال قرمت دارد و به واسطه ایجاد یک اعتصاب و تظاهرات ایجاد شد .

 

فرماندار شهرستان لنگرود با انتقاد از سازندگان کلیپ پخش شده که از وی تشکر شده بود گفت : در آخر کلیپ منتشر شده در مراسم از بنده تشکر شد که باید بگویم من نقشی نقشی نداشتم و درست این بود که از فرماندار سابق تشکر و حتی دعوت می شود چرا که اولین رئیس شورای روابط عمومی فرماندار سابق بودند.