وظیفه روابط عمومی جلوگیری از ضایع شدن حق مردم است
وظیفه روابط عمومی جلوگیری از ضایع شدن حق مردم است

فرماندار شهرستان لنگرود با انتقاد از سازندگان کلیپ پخش شده که از وی تشکر شده بود گفت : در آخر کلیپ منتشر شده در مراسم از بنده تشکر شد که باید بگویم من نقشی نقشی نداشتم و درست این بود که از فرماندار سابق تشکر و حتی دعوت می شود چرا که اولین رئیس شورای […]

فرماندار شهرستان لنگرود با انتقاد از سازندگان کلیپ پخش شده که از وی تشکر شده بود گفت : در آخر کلیپ منتشر شده در مراسم از بنده تشکر شد که باید بگویم من نقشی نقشی نداشتم و درست این بود که از فرماندار سابق تشکر و حتی دعوت می شود چرا که اولین رئیس شورای روابط عمومی فرماندار سابق بودند.

به گزارش لنگرنیوز ، عصر دیروزچهارشنبه) اولین همایش روابط عمومی شهرستان لنگرود در سالن ارشاد لنگرود برگزار شد.

 

فرماندار شهرستان لنگرود در این مراسم گفت : وظیفه روابط عمومی جلوگیری از ضایع شدن حق مردم است.

 

سید رضا جواد پور با بیان اینکه روابط عمومی بازوی ادارات نیست گفت :  روابط عمومی بازوی مردم است .

 

وی افزود : روابط عمومی ها حافظ منافع مدیران و ادارات نیست و باید منافع و نیاز های مردم رسیدگی و تامین شود.

 

جواد پور با بیان اینکه روابط عمومی در ایران قدمت ۶۰ ساله دارد ، اظهار کرد : ریشه ایجاد روابط عمومی بیش از ۱۰۰ سال قرمت دارد و به واسطه ایجاد یک اعتصاب و تظاهرات ایجاد شد .

 

فرماندار شهرستان لنگرود با انتقاد از سازندگان کلیپ پخش شده که از وی تشکر شده بود گفت : در آخر کلیپ منتشر شده در مراسم از بنده تشکر شد که باید بگویم من نقشی نقشی نداشتم و درست این بود که از فرماندار سابق تشکر و حتی دعوت می شود چرا که اولین رئیس شورای روابط عمومی فرماندار سابق بودند.