صداوسیمای متحرک شهرستان لنگرود / تمام داشته های یک خبرنگار

تمام داشته های خبرنگار صداوسیما لنگرود – لازم به ذکر است با وجود پیگیری های مکرر سایت خبری لنگرنیوز ، برای افتتاح دفتر خبری صدا و سیما تا کنون اقدامی انجام نشده است و طبق گفته مدیر کل صدا و سیمای گیلان در گفت و گو با لنگرنیوز ، چند مکان برای دفتر خبری به […]

تمام داشته های خبرنگار صداوسیما لنگرود – لازم به ذکر است با وجود پیگیری های مکرر سایت خبری لنگرنیوز ، برای افتتاح دفتر خبری صدا و سیما تا کنون اقدامی انجام نشده است و طبق گفته مدیر کل صدا و سیمای گیلان در گفت و گو با لنگرنیوز ، چند مکان برای دفتر خبری به صداو سیما معرفی شد که فاقد حداقل امکانات بودند.