آیا لباس های بدن نما به ارزش زن می افزاید؟
آیا لباس های بدن نما به ارزش زن می افزاید؟

در مورد این موضوع فقط در این مطلب چند سوال پرسیده می شود و پاسخ های آن به وجدان آگاه مخاطب منصف واگذار می گردد.

پوشیدن لباس های بدن نما از جمله ساپورت به نفع مرد است یا زن؟ (خانوم های محترم تحقیقی درباره ضرر های بهداشتی و گوارشی و ناباروری در اثر پوشیدن این طور لباس ها بفرمایند).

آیا پس از پوشیدن این لباس ها نوع نگاهی که به زن می شود از جنس تکریم زن است یا استفاده از جنس زنانه؟

آیا هیچگاه دیده اید زنان متشخص که دارای شخصیت اجتماعی و فکری هستند از لباس های بدن نمای آنچنانی استفاده کنند؟ حتی خانواده های صاحب نام و اصیل!، شاید ماجرای نهی ملکه انگلیس از ساپورت پوشیدن عروسش را شنیده باشید!، آیا زن با اینکار خدمت به زنان می کند یا با تحریک مردان در جامعه زندگی یک زن دیگر را سرد می کند؟

آیا یک زن متشخص به هر قیمتی دنبال جلب نگاه دیگران است؟ ؛آیا غیر از این است که جذابیت بدنی زن تنها برای شوهر و همسر او و تنها برای کسی که لیاقت زندگی با او را دارد می باشد؟؛ جدا از مقوله بهره کشی جنسی از نظر شان اجتماعی و سطح فرهیختگی چه نگاهی به دختری که با ساپورت بدن نما و مهیج در خیابان حضور می یابد وجود دارد؟

خانم های باهوش ایران زمین جدا از قصه دین باید به فرهنگ اصیل ایرانی خود باز گردند که غنای فرهنگی ایران را هیچ کشوری دارا نیست و امروز پیروی ما از فرهنگ پوشش اروپایی بی شک به معنای از خود بیگانگی فرهنگی می باشد و بی شک این امر برای بزرگان اهل فرهنگ درد آور است.