درختانی که باعث نبش قبر در وادی لنگرود شدند + تصاویر

بر اثر وزش شدید باد در روزهای اخیر ، چند درخت باعث نبش قبر در وادی لنگرود شدند.  به گزارش لنگرنیوز ، بر اثر بادهای شدیدی که در دو روز گذشته در لنگرود شاهد بودیم ، خساراتی نیز به وجود آمد . چند درخت در وادی شهرستان لنگرود باعث تخریب قبرها شد که در تصاویر […]

بر اثر وزش شدید باد در روزهای اخیر ، چند درخت باعث نبش قبر در وادی لنگرود شدند.

 به گزارش لنگرنیوز ، بر اثر بادهای شدیدی که در دو روز گذشته در لنگرود شاهد بودیم ، خساراتی نیز به وجود آمد . چند درخت در وادی شهرستان لنگرود باعث تخریب قبرها شد که در تصاویر میتوانید در تصاویر مشاهده کنید.