معلمان افسران دموکراسی پایدار مبتنی بر ارزش های اسلامی و انسانی هستند

فرماندار لنگرود گفت: اگر ما به دنبال دموکراسی پایدار مبتنی بر ارزش های اسلامی و انسانی هستیم این امر بدون ایجاد یک دموکراسی فرهنگ حقیقی میسر نیست و هادیان و معلمان افسران و میدان داران این امر هستند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی لنگرخبر، فرماندار لنگرود در همایش تجلیل از معلمان برتر و بازنشستگان این شهرستان که امروز در دانشکده پرستاری و مامایی لنگرود برگزار شد، گفت: هدف آموزش و پرورش به معنای عام تبدیل افراد جامعه به شهروندان موثر است که انسان کامل و سالم شدن محصول یک آموزش و پرورش سالم است.

 

وی خطر جهل، خشونت و افراطی گری را یکی از تهدیدات جوامع اسلامی عنوان و تصریح کرد: متاسفانه این خطر که جوامع اسلامی را تهدید می کند باید هادیان و معلمان جامعه با اتکای به تفکر و تعقل و اندیشه به مبارزه با این تهدید بزرگ بپردازند.

 

سید رضا جوادپور با بیان اینکه به اعتقاد بسیاری از دانشمندان استقرار یک دموکراسی پایدار بدون ایجاد یک فرهنگ حقیقی امکان پذیر نیست، افزود: اگر ما به دنبال دموکراسی پایدار مبتنی بر ارزش های اسلامی و انسانی هستیم این امر بدون ایجاد یک دموکراسی فرهنگ حقیقی میسر نیست و هادیان و معلمان، افسران و میدان داران این امر هستند.

 

فرماندار لنگرود ادامه داد: شهروندان در اثر بهره برداری از مواهب تعلیم و تربیت باید به جایی برسند که در مقابل حوادث جامعه متعهد و مسئول باشند.

 

جوادپور تاکید کرد: دوری از جهل، پایداری دموکراسی واقعی و پرورش نسلی که علاقمند به سرنوشت خود باشند همه محصول این است که آموزش و پرورش  متحول، انسان ساز، با برنامه و معلمان وفادار و متعهد باشد.

 

وی  با اشاره به اینکه معلمی در ردیف شغل انبیاء قرار دارد، اذعان کرد: به امید روزی که جامعه ما به جایی برسد که آرزوی معلمی همواره  وجود داشته و هیچ معلمی در مقابل فرزندان و خانواده خود شرمنده نباشد.

پایان پیام/