تغییرات جدید در شهرستان هنوز در پرتال فرمانداری تصحیح نشده است + سند
تغییرات جدید در شهرستان هنوز در پرتال فرمانداری تصحیح نشده است + سند

در چند ماه اخیر شاهد تغییرات مدیریتی در شهرستان بودیم که پرتال فرمانداری هنوز هم این تغییرات را اعمال نکرده است.   به گزارش لنگرنیوز ، در چند ماه اخیر شاهد تغییرات مدیریتی در شهرستان بودیم که پرتال فرمانداری هنوز هم این تغییرات را اعمال نکرده است. تقریبا سه ماه پیش مراسم تودیع و معارفه رئیس […]

در چند ماه اخیر شاهد تغییرات مدیریتی در شهرستان بودیم که پرتال فرمانداری هنوز هم این تغییرات را اعمال نکرده است.

 

به گزارش لنگرنیوز ، در چند ماه اخیر شاهد تغییرات مدیریتی در شهرستان بودیم که پرتال فرمانداری هنوز هم این تغییرات را اعمال نکرده است. تقریبا سه ماه پیش مراسم تودیع و معارفه رئیس اداره اوقاف و امورخیریه شهرستان بودیم که به حجت السلام والمسلمین یوسف زاده تودیع و حجت الاسلام والمسلمین به عنوان رئیس اداره اوقاف معارفه شدند و در پرتال فرمانداری لنگرود هنوز هم نام حجت الاسلام والمسلمین یوسف زاده به عنوان رئیس اداره مذکور مشاهده می شود.

 

۵ بهمن ۱۳۹۲  فرماندار جدید شهرستان لنگرود سید رضا جواد پور معارفه شدند ولی تاکنون این نام نیز اصلاح نشده است و نام کمال محمد بیگی به عنوان فرماندار لنگرود ذکر شده است.