چمخاله ، سفید بخت شد + تصاویر

به گزارش لنگرنیوز ، در روز گذشته(جمعه) شاهد بارش برف در شهرستان لنگرود بودیم . چمخاله یکی از مناطقی بود که به دلیل بارش شدید برف ، چمخاله را سفید پوش کرد و خدا بار دیگر زیبایی خود را به واسطه این نعمت الهی به مردم نشان داد  

به گزارش لنگرنیوز ، در روز گذشته(جمعه) شاهد بارش برف در شهرستان لنگرود بودیم . چمخاله یکی از مناطقی بود که به دلیل بارش شدید برف ، چمخاله را سفید پوش کرد و خدا بار دیگر زیبایی خود را به واسطه این نعمت الهی به مردم نشان داد