عضو شورای شهر لنگرود، معاون محیط زیست گیلان شد

علی اصغر حجامی به عنوان معاونت توسعه مدیریت و منابع اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان منصوب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی لنگرخبر، عصر امروز طی حکمی از سوی دکترمحمدپورمدیر کل حفاظت محیط زیست گیلان ، علی اصغر حجامی به عنوان معاونت توسعه مدیریت و منابع اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان منصوب شد.

با توجه به پست جدید حجامی و بر طبق قانون، وی باید از شورای شهر استعفا دهد و عضو علی البدل شورای شهر لنگرود به جمع فعلی شورا اضافه شود.

امین امیری عضو علل البدل شورای شهر است که باید منتظر این تغییر در واپسین ماه های عمر شورای دور چهارم بود.