آخرین روز اجرای تئاتر کودک “خواستن توانستن است” در لنگرود به روایت تصویر

۱۰ تا ۲۱ اردیبهشت زمان اجرای تئاتر “خواستن توانستن است” در سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی لنگرود بود .

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی لنگرخبر، ۱۰ تا ۲۱ اردیبهشت زمان اجرای تئاتر “خواستن توانستن است” در سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی لنگرود بود .

این تئاتر برای رده های سنی کودک و نوجوان بود که توسط هنرمندان شهرستان لنگرود اجرا شد که استقبال خوب شهروندان را نیز به همراه داشت.