مایلی کهن و صالح نیا مهمان شهردار لنگرود + تصویر

محمد مایلی کهن و بهمن صالح نیا مهمان شهردار لنگرود بودند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی لنگرخبر، شب گذشته محمد مایلی کهن و بهمن صالح نیا مهمان شهردار لنگرود بودند.