نمایی از اِلمان فانوس دریایی که در دهه فجر در چمخاله افتتاح می شود

نخستین میدان فانوس دریایی به ارتفاع ۸ متر و با نمای سنگ آنتیک در چاف و چمخاله احداث می شود. به گزارش لنگرنیوز ، نخستین میدان فانوس دریایی به ارتفاع ۸ متر و با نمای سنگ آنتیک در چاف و چمخاله احداث می شود. طبق اخبار رسیده از سوی شورای چاف و چمخاله ، این […]

نخستین میدان فانوس دریایی به ارتفاع ۸ متر و با نمای سنگ آنتیک در چاف و چمخاله احداث می شود.

به گزارش لنگرنیوز ، نخستین میدان فانوس دریایی به ارتفاع ۸ متر و با نمای سنگ آنتیک در چاف و چمخاله احداث می شود.

طبق اخبار رسیده از سوی شورای چاف و چمخاله ، این طرح در دهه فجر افتتاح می شود.