نمایی از اِلمان فانوس دریایی که در دهه فجر در چمخاله افتتاح می شود
نمایی از اِلمان فانوس دریایی که در دهه فجر در چمخاله افتتاح می شود

نخستین میدان فانوس دریایی به ارتفاع ۸ متر و با نمای سنگ آنتیک در چاف و چمخاله احداث می شود. به گزارش لنگرنیوز ، نخستین میدان فانوس دریایی به ارتفاع ۸ متر و با نمای سنگ آنتیک در چاف و چمخاله احداث می شود. طبق اخبار رسیده از سوی شورای چاف و چمخاله ، این […]

نخستین میدان فانوس دریایی به ارتفاع ۸ متر و با نمای سنگ آنتیک در چاف و چمخاله احداث می شود.

به گزارش لنگرنیوز ، نخستین میدان فانوس دریایی به ارتفاع ۸ متر و با نمای سنگ آنتیک در چاف و چمخاله احداث می شود.

طبق اخبار رسیده از سوی شورای چاف و چمخاله ، این طرح در دهه فجر افتتاح می شود.