شعر شاعر لنگرودی برای فعالان خرید و فروش رأی

یکی از شاعران لنگرودی، شعری را در خصوص فعالان انتخاباتی سروده است که در زیر می توانید بخوانید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی لنگرخبر، زین العابدین آذر ارجمند لنگرودی یکی از شاعران لنگرودی، شعری را در خصوص فعالان انتخاباتی سروده است که در زیر می توانید بخوانید.

این شعر با تمام بغض تقدیم به کسانی که در کار خرید و فروش رأی بودند … آنهایی که دینشان را به دنیا و چه بسا به دنیای دیگران فروختند :

 

خوش رقصها که سر تا پا بی خیالیند

عاقل ترین جنون زده‌ی این حوالیند

حلاج‌های پنبه به گوشی که تا ابد

محکوم سر بداریِ بر دارِ قالیند !

یا عاشقانه سرگرم شیر دوشیند

یا شاعرانه مشغول ماست مالیند !

بی دردهای غرب پرستی که هیچ وقت

باور نمی کنید بگویم شمالیند !!

افکارشان تجسّم پاکی نه اینکه نیست

بیچاره ها گرفتار بی مجالیند

این چاپلوسهایِ ریاکارِ کاسه لیس

از مهر و عقل و عاطفه وعشق خالیند

نان شغالها هم آجر شده است چون

سگهای زرد هم اینجا خال خالیند !!

گلهای مریمی که در این باغ رسته اند

مصلوبِ فصلِ بی کسی و خشکسالیند …